Vi har utfört ett projekt hos
Frisk & Fri
​.

Projektet går ut på att vi hjälper Frisk & Fri att utforma 

samarbetspaket till företag för att Frisk & Fri ska kunna öka sina insamlade medel från företag.

JJust nu hjälper vi Reportrar utan

Vi har utfört ett projekt hos Reportrar utan gränser.

Projektet gick ut på att vi hjälpte Reportrar utan gränser med att utforma en strategi för hur de skulle nå ut bättre till den unga målgruppen.

Vi utökar vår projektportfölj!

Vill ni starta resan mot en bättre värld tillsammans med oss?

Projekt